Responsabilitat social d'empresa RSE

La Responsabilitat Social és un terme relativament nou, ja que es relaciona amb la Indústria de la Construcció, però en ConstrucTech, creiem que és extremadament important.

Com a part de la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa, fomentem una estratègia que promogui la diversitat, la igualtat i la inclusió, no sols de tot el nostre personal i processos comercials, sinó també amb tots els nostres col·laboradors. Amb la finalitat de brindar als nostres clients un entorn lliure d’abús o discriminació, tots els nostres contractes interns o externs inclouen una declaració sobre els nostres requisits pel que fa a la Responsabilitat Social.

Estem compromesos amb el medi ambient, liderant el mercat i innovant en sostenibilitat ambiental. Usem tecnologies netes i productes amigables amb el medi ambient per a reduir l’impacte de les nostres operacions.

Realitzem campanyes de neteja i inspecció ambiental amb els nostres col·laboradors, així com campanyes de plantació d’arbres per a contribuir a la nostra petjada ambiental.

A més, tenim un compromís social amb les comunitats en les quals operem. Creiem que és important retribuir als qui ens donen suport. Per a aconseguir-ho, establim campanyes de donació per a comunitats en risc i amb major necessitat econòmica. Sempre que sigui possible, també treballem amb comunitats marginades per a desenvolupar programes de formació i aprenentatge.